CMO คืออะไร ? ความหมายที่แท้จริง

ตำแหน่ง CMO คืออะไร ?

การจัดการในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดการในการแก้ปัญหาต่าง ๆ สำหรับการให้บริการและการจัดการปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าพบเจอจุดบกพร่องของสินค้าที่ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้งาน CMO กลายเป็นหน้าที่สำคัญของแผนกการตลาดการขายและการบริการลูกค้าซึ่งมีผู้รับผิดชอบสูงสุดในแผนกนี้คือ

CMO ย่อมาจาก : “Chief Marketing Officer

CMO แปลว่า : “ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

CMO คือ : ผู้ที่มีอำนาจการตัดสินใจสูงสุดในแผนกของการขายและการให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะมีปัญหาใดก็ตามจะต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ลูกค้าพึงพอใจได้โดยต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่และรักษาฐานลูกค้าไว้ให้เหนียวแน่นได้มากที่สุด

ทักษะที่สำคัญของ CMO

CMO ที่ดีจะต้องมีทักษะในการวางแผนการขายมีการจัดตั้งระบบการตลาดที่โดดเด่นนำกระแสมีการคิดกลยุทธ์การขายต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยสมจริงและดูจริงใจต่อลูกค้า สามารถใช้คำเชิญชวนโฆษณาว่าสินค้าเหมาะสมและช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างไรที่จะหันมาใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งเป็นทักษะพิเศษที่ CMO จะต้องมีรวมทั้งจะต้องมีกันเคลียร์กระจายสินค้าคงเหลือในคลังเก็บของทั้งหลาย โดยมีวิธีการจัดการสินค้าโดยการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามช่วงระยะเวลาของการใช้จ่ายโดยอ้างอิงกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพความเป็นอยู่บ้านเมือง มีหน้าที่คอยกระตุ้นความน่าสนใจให้กับสินค้าในทุก ๆ ที่และคิดรูปแบบการแสดงสินค้าการโชว์ฟังก์ชันในมุมมองต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้ทุกชนชั้นช่วงอายุและมีสินค้ากระจายวางอยู่ทั่วทุกแพลตฟอร์มสามารถสร้างความสะดวกสบายในการเลือกซื้อเลือกใช้ให้แก่ลูกค้าได้สูงสุด

โดยตำแหน่ง CMO นั้นจะต้องคอยสังเกตบริษัทคู่แข่งว่าในปัจจุบันเทรนการขายหรือเทรนการตลาดในปัจจุบันไปในทิศทางใดแล้วและเราควรมีการปรับใช้ให้แปลกและแหวกแนวและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อพิชิตใจลูกค้าและสามารถดึงฐานลูกค้าของบริษัทคู่แข่งมาเป็นลูกค้าของบริษัทตนเองได้

หน้าที่ของ CMO ในภาพรวม

รวมทั้ง CMO ยังต้องคอยทำหน้าที่ในการคุมมาตรฐานจัดการของพนักงานในแผนกนี้นั่นก็คือชาวบรรดาหนุ่มสาวฝ่ายขายประจำออฟฟิศซึ่งจะต้องมีลักษณะการขายที่สุภาพนอบน้อมมีความรู้ลึกและรู้จริงในผลิตภัณฑ์ สามารถบอกข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีการใช้จิตวิทยาในการพูดโน้มน้าวและปิดยอดการขายได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถทำยอดการขายของบริษัทในแนวโน้มที่ดีขึ้น ต้องมีการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการขายให้พนักงานขายอยู่เสมอ

โดยผู้ดำรงตำแหน่ง CMO จะต้องเป็นแบบอย่างและผู้จุดประเด็นแนวความคิดใหม่ ๆ ให้กับคนในทีมอยู่เสมอด้วยความคิดทางการค้าผสมผสานกับการใช้ Service Mind ในการบริการก็จะทำให้ยอดขายแต่ละเดือนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นได้อย่างน่าประหลาดใจเลยทีเดียว

 

Source : CMO