CFO คืออะไร ? ความหมายที่แท้จริง

ตำแหน่ง CFO คืออะไร ?

เหล่ามนุษย์เงินเดือนชาวออฟฟิศในแผนกที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชีคงจะไม่มีใครไม่รู้จักกับตำแหน่ง CFO อย่างแน่นอนเพราะเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดมิอาจมีใครเทียบเทียบอีกแล้ว

CFO ย่อมาจาก : Chief Financial Officer

CFO แปลว่า : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

CFO คือ : หน้าที่สำคัญของผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้นั้นจะต้องรับผิดชอบงานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการเงินและการบัญชี กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าต้องเป็นผู้ดูแลและตัดสินใจทุก ๆ อย่างของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายที่มีการเคลื่อนไหวบัญชีของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นรายรับหรือรายจ่าย ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจาก CFO เท่านั้นทุกอย่างจึงจะสามารถดำเนินการต่อได้

CFO ย่อมาจาก

ความหมายของ CFO ย่อมาจาก Chief Financial Officer ซึ่งจะต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์ทางด้านทางเงินและการบัญชี มีความละเอียดรอบคอบ ต้องเป็นผู้วิเคราะห์ความเสี่ยงของค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะในด้านของกำไรและการขาดทุน โดยจะต้องมีความเด็ดขาดสามารถตัดสินใจได้อย่างแน่วแน่

สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีจะต้องมองขาดในส่วนที่จะทำให้บริษัทได้รับผลกระทบและรีบเบรกกับทางผู้บริหารให้ได้อย่างทันท่วงที หากแนวโน้มการจัดการที่ตกลงร่วมกันไปในแนวทางที่ส่งผลเสียต่อบริษัทมากกว่าผลดี ทั้งในเรื่องของทรัพย์สินและการลงทุนของบริษัท ถือว่าเป็นตำแหน่งในส่วนแผนกที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ไม่แพ้ไปกว่าการทำงานของแผนกอื่น ๆ เลยทีเดียว

หน้าที่ CFO

การทำบัญชีเกี่ยวกับกับการเคลื่อนไหวทางการเงินให้แก่บริษัทจะสามารถประเมินแนวโน้มผลกำไรการเติบโตของบริษัทได้ค่อนข้างชัดเจน จึงต้องเป็นหน้าที่ของส่วนนี้ที่จะต้องรวบรวมข้อมูล จัดทำให้ออกมาอยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ว่าแนวโน้มของบริษัทของตนและบริษัทคู่แข่ง มีแนวโน้มไปในทิศทางใด มีความใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหน วิเคราะห์เป็นสถิติเก็บไว้ในรูปของข้อมูลสำเร็จ เพื่อเอาไว้เปรียบเทียบข้อมูลเป็นรายเดือนและรายปี แล้วแต่สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม จะต้องมีความละเอียด การใส่ใจในข้อมูลทุกตัว มีการตรวจสอบอย่างแม่นยำ หาต้นตอสามารถเหตุของค่าใช้จ่ายได้หมด เนื่องจากต้องมีการเซ็นรับรองการซื้อขายและการลงทุนของบริษัทผ่านทาง CFO

บทสรุป

ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า CFO จะสามารถรักษาผลประโยชน์ของตนได้อย่างดีที่สุดและมีข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งผลการวิเคราะห์ที่เป็นเหตุเป็นผลไว้สำหรับให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างง่ายขึ้น และเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพนั้น ๆ ต่อไปอย่างยั่งยืนตลอดช่วงของการลงทุน แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงแต่ก็จะมีส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ต่ำ แต่ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่สูงถือว่าคุ้มค่าที่จะลงทุน

 

Source : CFO