CTO คืออะไร ? ความหมายที่แท้จริง

ตำแหน่ง CTO คืออะไร ?

เหล่าชาวมนุษย์ไอทีอาจจะคุ้นชินกับตำแหน่ง CTO นี้เป็นอย่างดีเพราะเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจในการตัดสินใจการจัดการโครงการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบไอทีทุกรูปแบบรวมไปถึงทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท

CTO ย่อมาจาก : “Chief Technology Officer

CTO แปลว่า : “ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

CTO คือ : ผู้ที่คอยควบคุมพนักงานในแผนกให้การจัดการระบบต่าง ๆ ภายในบริษัทอย่างราบรื่น ไม่เกิดการติดขัดปัญหาใด ๆ ในเรื่องของระบบการจัดการที่ต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีทุกรูปแบบที่คอยแก้ไขปัญหาและสร้างความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท เพื่อไม่ให้ความลับของบริษัทรั่วไหลออกไปให้ทางบริษัทคู่แข่งได้รับรู้ว่าบริษัทของตนกำลังคิดค้นหรือมีกลยุทธ์ในการขายและการตีตลาดลูกค้าที่กำลังจะเริ่มต้นในการขยับขยายตลาดในด้านนั้น ซึ่งนับว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีราคาสูงที่สุดของบริษัท

ทักษะของ CTO

สามารถเรียกเป็นภาษาไทยได้ว่า ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ทาง CTO ต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างมาก จึงจะสามารถควบคุมการ Hacker หรือการขโมยข้อมูลของบริษัทได้ รวมทั้งต้องเป็นคนเคลียร์ปัญหาทุกรูปแบบของระบบการทำงานในแต่ละแผนกที่มีการตั้งค่าเอาไว้ รวมทั้งจัดการในส่วนของอินเทอร์เน็ตและการติดต่อภายในองค์กรก็ต้องสามารถดำเนินการได้ทุกปัญหาในระยะเวลาที่จำกัด เนื่องจากหากใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานที่นานจนเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อเนื้องานหรือต่อความพึงพอใจของลูกค้าได้ รวมทั้งทุกนาทีที่เสียไปอาจสื่อได้ถึงเม็ดเงินของบริษัทที่ต้องสูญเสียโอกาสในการขายได้เลยทีเดียว

หน้าที่ของ CTO

ดังนั้นผู้ที่ดำรงตำแหน่ง CTO นั้นจะต้องเข้าใจในระบบการทำงานของบริษัทนั้น ๆ อย่างแท้จริงและลึกซึ้งจึงจะสามารถแก้ปัญหาในทุกส่วนได้ถูกจุดโดยใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ต้องคอยทำหน้าที่สับเปลี่ยนรหัสการเข้าถึงในส่วนของข้อมูลแต่ละแผนกอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

CTO ในอุดมคติ

CTO ที่ดีจะต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่หยิบเอาข้อดีในหน้าที่ของตนไปหาผลประโยชน์ส่วนตน เช่น การนำข้อมูลความลับของบริษัทไปขายให้แก่บริษัทคู่แข่งหรือมีความคดโกงเข้ามาเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถือว่าเป็นข้อห้ามสำคัญที่ทางผู้จัดการแผนกนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงาน คอยตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา โดยมีส่วนช่วยสำคัญในการดูแลและพัฒนาสินค้าในเชิงของเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและใช้งานได้ง่ายขึ้น ยิ่งในสมัยนี้เป็นการขายรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น แผนกไอทีนี้จึงมีส่วนสำคัญที่จะเข้ามามีส่วนช่วยให้ระบบการจัดการในการซื้อขายออนไลน์เป็นไปได้ อย่างราบรื่นและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

 

Source : CTO